Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE :

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz reklamacji:
Wypełnij formularz reklamacji (pobierz plik )  i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

Formularz zwrotu reklamacji należy przesłać na adres poczty elektronicznej :info@dudidu.pl

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
DUDIDU 
ul.Wiarusa 44/31 ; 32-087 Zielonki

Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

 

 

 FORMULARZ REKLAMACJI

RYSZARD WESOŁOWSKI GRUPA PRINT
Wlotowa 6 lok. 32
30-668 Kraków
email: info@dudidu.pl
tel.: +48 666 643 993

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...................................................................................................................

 

Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt

............................................................................................................................................................ jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... /przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
Z poważaniem

..................................... 
*niepotrzebne skreślić

 

 

 

ZWROT I WYMIANA TOWARU:

1. Formularz zwrotu/wymiany

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczeniepobierz formularz )  i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

DUDIDU
ul.Wiarusa 44/31 ; 32-087 Zielonki

adres poczty elektronicznej : info@dudidu.pl

 

2.Odesłanie produktu

W celu wymiany i zwrotu Towaru Klient  odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu oraz potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Towaru. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką, której koszt ponosi Klient.

3. Wysyłka
Produkt należy wysłać na adres:
DUDIDU 
ul.Wiarusa 44/31 ; 32-087 Zielonki

Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy.

Wymieniany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Wymieniany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Imię i nazwisko...........................................................................................................................

Adres zamieszkania......................................................................................................................

Telefon kontaktowy......................................................................................................................

Adres e-mail...............................................................................................................................

 

ZWRACAM W NIENARUSZONYM STANIE Z DOŁĄCZONYM

PARAGONEM ORAZ KOMPLETEM METEK:

 

Nazwa towaru.....................................................................................................................

Numer zamówienia..............................................................................................................

Przyczyna zwrotu.................................................................................................................

Kwota zwrotu......................................................................................................................

 

DANE DO PRZELEWU:

BANK:

Nr rachunku:......................................................................................................................................................

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. Z dnia24 czerwca 2014 r. Poz. 827) niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży.

 

 

 

 ___________________________

                                                                               Data i podpis Klienta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl